ติดต่อเรา

โรงเรียนวาสุเทวี

  • เลขที่ 200 ถนนจันทน์ 43 (ซ.วัดไผ่เงิน) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์ : 0-2211-1773 , 0-2674-7095
  • แฟกซ์ : 0-2674-7096
  • อีเมล์ : vasudevi.school60@gmail.com

Vasudevi School

  • 200 Soi Chan43, Chan Road, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
  • Tel : 0-2211-1773 , 0-2674-7095
  • Fax : 0-2674-7096 E-
  • mail : vasudevi.school60@gmail.com

ติดต่อผ่านฟอร์ม