ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมค่ายลูกสาวแม่อัญจลา ม.3

  วันที่ 13 – 15 มกราคม 2558 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.1

  วันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมต่างๆ และนำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดหนองศาลเจ้า จ.ราชบุรี
 • กิจกรรมสายสัมพันธ์วาสุเทวี

  วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • สังสรรค์ศิษย์เก่า

  งานสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวาสุเทวี
 • วาสุ family day

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
 • วันพ่อ

  ติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เชิญคุณพ่อมาร่วมงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู มีวีดีทัศน์ความรักของพ่อกับลูก

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนวัดหนองศาลเจ้า จ.ราชบุรี
 • วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ณ โรงเรียนวาสุเทวี
 • วันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ณ โรงเรียนวาสุเทวี
 • วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง
 • วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์หญิงไร้ที่พึ่งธัญญบุรี
 • วันที่ 20 , 23 , 25 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
 • วันที่ 23 , 25 , 27 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
 • วันที่ 20 , 23 , 25 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
 • วันที่ 25 . 27 กุมภาพันธ์ 2558

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2