ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
 • รับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

  กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

  พิธิมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2561 และพิธีเสกรูปแม่พระราชินีแห่งสากลโลก วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสุรนารี สีเหลือง ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนสีเหลือง เริ่มจากขบวนแห่รูปนักบุญ ถวายดอกไม้หน้ารูป บทอ่าน มวลชน อธิการให้ข้อคิด ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันพุธที่ 18 , วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • วันจันทร์ที่ 16 , วันพุธที่ 18 , วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

  - นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561