ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่
 • รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา , ครูภาษาไทย 1 อัตรา , ครูบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. คุณสมบัติพิเศษ · มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน · มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-1773 หรือ 02- 674-7095
 • รับสมัครนักเรียนออนไลน์

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลให้โรงเรียนได้ติดต่อกลับ คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมวันพ่อ

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณครูทิพย์วรรณ อมรรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียนบูชาแม่พระ และอ่านกลอนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี

  ฝ่ายจิตาภิบาลจัดให้มีวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเรียนแต่ละสี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่างคุณธรรมของนักบุญองค์อุปถัมภ์ทั้ง 4 องค์ นักบุญอัญจลา นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซา โดยมีซิสเตอร์ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ เป็นประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ทางโรงเรียนวาสุเทวีได้จัดพิธีน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • การเลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  - ตามที่มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  โรงเรียนวาสุเทวีมีความห่วงใยในสุขภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคนจึงขอเจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
  1. โรงเรียนขอเลื่อนกำหนดการเปิดเรียนตามปกติ จากวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  2. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Edupage ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 โดยนักเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนตามอัธยาศัย