ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 • ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ที่ไว้ทุกข์

  - ประกาศโรงเรียนวาสุเทวี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการแต่งกายของนักเรียน เพื่อไว้อาลัยและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้ 1. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สวมชุดนักเรียนเสื้อขาว กระโปรงสีน้ำเงินปกติ 2. หากวันใดมีเรียนวิชาพลศึกษาให้สวมชุดพละ 3. งดสวมชุดสีบ้าน ในวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายและพบปะผู้ปกครองและครูประจำชั้น ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี

  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ห้องนิทรรศการ ฐานวิชาการ การสาธิตต่างๆ ของนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอัญจลา

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีฟ้า ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • -
 • -
  -