ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 • ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ที่ไว้ทุกข์

  - ประกาศโรงเรียนวาสุเทวี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการแต่งกายของนักเรียน เพื่อไว้อาลัยและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้ 1. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สวมชุดนักเรียนเสื้อขาว กระโปรงสีน้ำเงินปกติ 2. หากวันใดมีเรียนวิชาพลศึกษาให้สวมชุดพละ 3. งดสวมชุดสีบ้าน ในวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  - งานวันพ่อและสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี มีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมฐานวิชาการ สอยดาว และการออกร้านของชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

  - กิจกรรม Active Learning ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 มีกิจกรรมฐานมากมาย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

  วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันอังคารที่ 12 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  - กิจกรรมเติมเต็มก่อนสอบ
 • วันจันทร์ที่ 18 , วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

  - สอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
 • วันจันทร์ที่ 18 , วันพุธที่ 20 , วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

  - สอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3