ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรธีรา จินตพยุงกุล ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนและ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ตระกูลพิทักษ์กิจ ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมกีฬาสี

  วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีวันแม่ ดูรูปเพิ่มเติม รอบ 1 ป.1 - ป.3 คลิกที่นี่ รอบ 2 ป.4 - ม.3 คลิกที่นี่ รอบ 3 อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันไหว้ครู

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 8.00 - 9.00 น. และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 9.20 - 10.00 น. ดูรูปเพิ่มเติมชั้น ป.1 - ม.3 คลิกที่นี่ และชั้น อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันจันทร์ที่ 26 , วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

  - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • วันศุกร์ที่ 23 , วันจันทร์ที่ 26 , วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

  - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3