ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่
 • รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา , ครูภาษาไทย 1 อัตรา , ครูบรรณารักษ์ 1 อัตรา

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. คุณสมบัติพิเศษ · มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน · มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-1773 หรือ 02- 674-7095
 • รับสมัครนักเรียนออนไลน์

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลให้โรงเรียนได้ติดต่อกลับ คลิกที่นี่

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อบิดามารดา คณะซิสเตอร์ และครู เวลา 8.10 น. ณ หอประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบิดา มารดาและคณะซิสเตอร์ คณะครู ที่นักเรียนได้ศึกษาที่โรงเรียนวาสุเทวี ในพิธีนี้ขอขอบคุณ คุณชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ได้เป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ในงาน กล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆ และซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครอง และให้พรแก่เด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตภายหน้า และที่ขาดไม่ได้คือ ชมรมศิษย์เก่าวาสุเทวี ที่ได้จัดพิธีรับน้องเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าฯ อย่างเป็นทางการ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันปิดภาคเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3

  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรวันปิดภาคเรียน ของนักเรียนอนุบาล 1-3 ประกอบด้วยการแสดงกลางแจ้ง กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น สนุกและมีความสุขร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2563

  กีฬาสีนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาภัพธ์ 2564 คณะซิสเตอร์และคณะครู ร่วมในพิธีเปิดกีฬาสีคร้้งนี้ โดยผู้อำนวยการ คุณครูทิพย์วรรณ อมรรักษา เป็นประธานในพิธี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง