ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
 • รับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนวาสุเทวี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

  วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์บ้านสุรนารี สีเหลือง ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนสีเหลือง เริ่มจากขบวนแห่รูปนักบุญ ถวายดอกไม้หน้ารูป บทอ่าน มวลชน อธิการให้ข้อคิด ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

  พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8.10 น.เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา และคุณครู โอกาสจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

  - กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 มีการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น การแข่งวิ่งประเภทต่างๆ เกมนักเรียนอนุบาล 1 - 3 และการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บของผู้ปกครอง ฯลฯ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น เวลา 8.30 น. ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย