ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรธีรา จินตพยุงกุล ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนและ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ตระกูลพิทักษ์กิจ ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

  พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8.10 น.เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา และคุณครู โอกาสจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

  - กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 มีการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น การแข่งวิ่งประเภทต่างๆ เกมนักเรียนอนุบาล 1 - 3 และการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บของผู้ปกครอง ฯลฯ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

  - "เดินด้วยใจ ให้ด้วยรัก" กิจกรรมเดินการกุศล ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

  - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน