ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรธีรา จินตพยุงกุล ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนและ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ตระกูลพิทักษ์กิจ ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 - 9.30 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง คลิกที่นี่
 • พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 10.45 น. พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อคุณครู บิดา มารดา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลอง 60 ปี วาสุเทวี สร้างคนดี มีคุณธรรม ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด

  โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี จัดงานสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

  - มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

  - วจนพิธีกรรมระลึกถึงผู้ล่วงลับ และเปิดตัวหนังสือนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น