ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ที่ไว้ทุกข์

  - ประกาศโรงเรียนวาสุเทวี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการแต่งกายของนักเรียน เพื่อไว้อาลัยและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้ 1. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สวมชุดนักเรียนเสื้อขาว กระโปรงสีน้ำเงินปกติ 2. หากวันใดมีเรียนวิชาพลศึกษาให้สวมชุดพละ 3. งดสวมชุดสีบ้าน ในวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรธีรา จินตพยุงกุล ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนและ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ตระกูลพิทักษ์กิจ ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • กิจกรรมกีฬาสี

  วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีวันแม่ ดูรูปเพิ่มเติม รอบ 1 ป.1 - ป.3 คลิกที่นี่ รอบ 2 ป.4 - ม.3 คลิกที่นี่ รอบ 3 อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันไหว้ครู

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 8.00 - 9.00 น. และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 9.20 - 10.00 น. ดูรูปเพิ่มเติมชั้น ป.1 - ม.3 คลิกที่นี่ และชั้น อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

  - โรงเรียนเลิกเวลา 15.40 น.
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

  - เริ่มเรียนซ่อมเสริมเย็น เวลา 16.00 - 16.45 น.