ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • QP-CODE

  ข้อมูลโรงเรียนวาสุเทวี
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญทองแดง และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
 • ผลการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนวาสุเทวี ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 ระดับเหรียญเงิน และม.3 ระดับเหรียญทองแดง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

  ทางโรงเรียนวาสุเทวีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รอบที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบที่ 3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ บรรยายเรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก/การสื่อสารกับครอบครัวและเด็ก /สถานการณ์ปัญหา ความรุนแรงและผลกระทบ ผู้ปกครองกับผู้อำนวยการ และครูประจำชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

  พิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ประธานในพิธีคุณพ่อประทีป สุทธนาวิน และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง หัวหน้าสีเหลืองอ่านประวัตินักบุญ คณะซิสเตอร์ คุณครู และตัวแทนนักเรียนสีเหลืองถวายดอกไม้หน้าพระรูป ในช่วงกลางวัน มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับฉลองแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

  -กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

  -ฉลองราชินีแห่งสากลโลก