งานวิจัยครู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

083834
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
23
28
311
83229
970
1979
83834

IP ของท่าน: 54.90.66.237
Server Time: 21-12-14 16:50:51

ฝ่ายจิตตาภิบาล

ขอบข่ายงานฝ่ายจิตตาภิบาล
1.
งานอภิบาลในโรงเรียน
1.
จัดให้มีการสอนคำสอนทุกระดับชั้น
2.
จัดให้มีการสอนคำสอนบุคลากร
3.
จัดเตรียมนักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์และรับศีลศักดิ์สิทธิ์
2.
งานกิจกรรมคาทอลิก
1.
จัดวจนพิธีกรรมวันสำคัญ ได้แก่ วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาวันฉลองสีบ้าน และมิสซาฉลองนักบุญประจำโรงเรียน วันคริสตมาส
2.
จัดกิจกรรมคาทอลิก เช่น พลศีล วาย.ซี.เอส.
3.
งานศาสนสัมพันธ์
1.
จัดมีชั่วโมงสนทนาธรรมครู เจ้าหน้าที่
2.
การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร นักเรียนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
3.
จัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาทุกศาสนา
4.
ส่งเสริมนำหลักคำสอนของแต่ละศาสนามาเป็นข้อคิดและแนวทางการดำเนินชีวิต
4.
งานสังคมสงเคราะห์
1.
จัดเตรียมบุคลากรเพื่อดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ตลอดปีการศึกษา
2.
จัดชั่วโมงสำหรับผู้เรียนเพื่อออกไปสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส
3.
จัดสมทบทุนให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
5.
งานแพร่ธรรม
1.
จัดกิจกรรมรักและรับใช้ กิจกรรมรู้รักและอภัย
2.
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.
จัดให้มีห้องศาสนาเพื่อบริการแก่ผู้มาใช้บริการ

 ……………………………………………………………………………………………

Link Menu

SAR