กิจกรรม

 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

  - กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 1 - 3 มีการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น การแข่งวิ่งประเภทต่างๆ เกมนักเรียนอนุบาล 1 - 3 และการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บของผู้ปกครอง ฯลฯ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

  - "เดินด้วยใจ ให้ด้วยรัก" กิจกรรมเดินการกุศล ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

  - กิจกรรมวันคริสต์มาส วจนพิธีกรรมคริสต์มาส ละคร ขอบคุณผู้ใหญ่ กิจกรรมหลากหลาย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  - งานวันพ่อและสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี มีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมฐานวิชาการ สอยดาว และการออกร้านของชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

  - กิจกรรม Active Learning ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 มีกิจกรรมฐานมากมาย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

  วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • วันแม่แห่งชาติ

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมวันแม่ ที่หอประชุม ชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ศาสนสัมพันธ์อนุบาล

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต มาอบรมจิตใจนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายและพบปะผู้ปกครองและครูประจำชั้น ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี

  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 งานสายสัมพันธ์ครอบครัววาสุเทวี จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง บนเวที ห้องนิทรรศการ ฐานวิชาการ การสาธิตต่างๆ ของนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอัญจลา

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน และองค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีฟ้า ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันครู

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. กิจกรรมวันครู แสดงความยินดีกับคุณครูที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่อายุครบ 60 ปี 70 ปี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันเด็ก

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนชั้นต่างๆ ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองคริสต์มาส

  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรม และฉลองวันคริสต์มาส ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลองนักบุญอุร์สุลา

  วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์ของนักเรียนสีแดง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมกีฬาสี

  วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีวันแม่ ดูรูปเพิ่มเติม รอบ 1 ป.1 - ป.3 คลิกที่นี่ รอบ 2 ป.4 - ม.3 คลิกที่นี่ รอบ 3 อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • กิจกรรมวันไหว้ครู

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 8.00 - 9.00 น. และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 9.20 - 10.00 น. ดูรูปเพิ่มเติมชั้น ป.1 - ม.3 คลิกที่นี่ และชั้น อ.1 - อ.3 คลิกที่นี่
 • มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 - 9.30 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีมิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา และฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ อินดิคาร์เนชั่น องค์อุปถัมภ์นักเรียนบ้านสีเหลือง ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 10.45 น. พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อคุณครู บิดา มารดา ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ฉลอง 60 ปี วาสุเทวี สร้างคนดี มีคุณธรรม ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด

  โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี จัดงานสังสรรค์ร่วมกันระหว่างคณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ โรงเรียนวาสุเทวี ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • เดินการกุศล

  กิจกรรมเดินการกุศล โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนวาสุเทวี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพินี เวลา 05.30 - 07.30 น. ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • กีฬาสีประจำปี 2558

  กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้มที่ 1 อัลบั้มที่ 2 อัลบั้มที่ 3
 • นิทรรศการ Clean and Green

  สำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ Clean and Green ที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. มีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย อาทิ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การลดโลกร้อน การป้องกันยุงลาย การนำสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ใหม่ และมีโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้เด็กจัดทำป้ายรณรงค์ แต่งกายล้อเลียนสิ่งเสพติด และให้เด็กแจกใบปลิวให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านระแวกโรงเรียน เพื่อให้เห็นโทษของบุหรี่
 • พิธีมอบเกียรติบัตร

  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีจิตใจ serviam รัก รับใช้
 • ฉลองนักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น

  พิธีมิสซาฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์บ้านสีเหลือง นักบุญแมรี่ ออฟ ดิอินคาร์เนชั่น
 • ค่ายป.6

  กิจกรรมค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย และเข้าค่ายทำกิจกรรมฐานต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • นิทรรศการ Project Approach อนุบาล

  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 นำเสนอผลงานการศึกษาโครงงาน ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • สังสรรค์ศิษย์เก่า

  Vasu Together 2014 "Together We Share"
 • วาสุ family day

  งาน “Vasu Family Day” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ฐานวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ เกมส์สอยดาว และเกมส์ของชมรมผู้ปกครอง ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • วันพ่อ

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เชิญคุณพ่อมาร่วมงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู มีวีดีทัศน์ความรักของพ่อกับลูก การแสดงของนักเรียน และนักเรียนมอบดอกไม้และการ์ดให้คุณพ่อ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • สัมมนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน

  คณะครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 38 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ณ โรงเรียนวาสุเทวี โดยสโมสรไลอ้อน โครงการ Lions-Quest ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู

  คณะครูกลุ่มย่อยๆ ไปฟื้นฟูจิตใจที่สันติวนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยมี ซ.รวงกาญจนา และ ซ.สุจิตรา เป็นผู้นำจิตใจ เพื่อให้คุณครูได้มีการทบทวนไตร่ตรองตนเอง เห็นคุณค่าของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรม Learning Camp อนุบาล 1-3

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Camp เพื่อให้นักเรียนไปรับประสบการณ์ต่างๆ จากการเรียนรู้ไปกับฐานต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 8.00 – 10.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.20 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 มีการแสดงของนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชั้นต่างๆ ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาศาสนสถานของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพรามณ์-ฮินดู เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวทางปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่นๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศาสนาอื่นๆ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu
 • ฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา(สีเขียว)

  วจนพิธีกรรมฉลองบ้านธัมมกัญญา เพื่อให้นักเรียนเห็นแบบอย่างคุณธรรม ความเชื่อศรัทธาของท่านนักบุญเทเรซา ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น